joomla templates top joomla templates template joomla

Policja z Konserwatorem Zabytków będzie skuteczniej ścigała przestępstwa przeciwko zabytkom i dobrom kultury. Podpisano porozumienie

info: Policja, Bydgoszcz włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie kryminalne

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podpisali porozumienie. Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.
 
Podpisane w poniedziałek 21 maja porozumienie przez insp. Pawła Spychałę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz P. Sambora Gawnińskiego Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Porozumienie dotyczy m. in.:
 
- wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy;
- koordynacji działań podejmowanych w celu zapewnienia efektywnej ochrony zabytków, profilaktyki kryminalnej albo wynikającej z niecierpiącej zwłoki konieczności uzyskania wzajemnego wsparcia;
- prowadzenia działań mających na celu zapobieżenie utracie zabytków w wyniku działań przestępczych;
- doskonalenie metodyki ochrony zabytków.
 
Podczas podpisywania Porozumienie obecni byli także: P. Agnieszka Olech z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, P. Jakub Wrzosek Kierownik Zespołu ds. ekspertyz zabytków archeologicznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz P. Dr Józef Bednarczyk i P. Marcin Michalski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.