joomla templates top joomla templates template joomla

Dwa zawiadomienia po kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim. W Grudziądzu trwa aktualnie analiza przed kontrolna, CBA nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie dalszych działań

R.Ż/eSerwis.info; fot: CBA włącz . Opublikowano w Toruń

Dwa zawiadomienia wpłynęły w związku z kontrolami CBA przeprowadzonymi w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W Grudziądzu trwa aktualnie analiza przed kontrolna, CBA zapoznaje się z dokumentami, nie podjęto jeszcze decyzji o dalszych krokach.
 
Niemal dwa lata trwała kontrola oraz wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Toruniu a Centralnym Biurem Antykorupcyjny. W toku przeprowadzonej kontroli i złożonych wyjaśnień skierowano wnioski do prokuratury, oraz wszczęto śledztwo – przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. 
 
 
Nie tylko w Toruniu, ale również w innych miastach w tym również w Grudziądzu trwają działania sprawdzające. Aktualnie CBA przeprowadza analizę przed kontrolną, w ramach której CBA zapoznaje się z dokumentacją Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: 
 
- „Czynności są w toku, dopiero wyniki analizy przesądzą ewentualnie o podjęciu dalszych czynności” - informuje przedstawiciel  Wydziały Komunikacji Społecznej Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjne.
 
Dwie zakończone w Toruniu kontrole w Urzędzie Marszałkowskim w tym kontrola wybranych grup producentów, która miała miejsce w 2017 roku i zakończyła się w listopadzie, oraz kontrola w Urzędzie Marszałkowskim trwającą od czerwca 2016 roku do marca 2017 – zostały w pełni zakończone. Po przesłaniu do urzędu raportów pokontrolnych urzędnicy ustosunkowali się do zawartych przez CBA spostrzeżeń i uwag. 
 
Efektem działań CBA na bazie przeprowadzonych kontroli buło przesłanie zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, a także wszczęcie śledztwa.
 
 
Z informacji prokuratury wynika, że związku z kontrolą CBA w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu do prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wpłynęło zawiadomienie sformułowane na kanwie kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące wybranych grup producentów.
 
- „W tej sprawie podjęto decyzję o przekazaniu zawiadomienia - zgodnie z właściwością miejscową czynu będącego jego przedmiotem - do Prokuratury Okręgowej w Toruniu” informuje Agnieszka Adamska-Okońska Rzecznik Prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
 
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła również śledztwo z zawiadomienia CBA w związku z przeprowadzaną w marcu 2017 roku kontrolą efekcie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu w toku postępowania przetargowego przez jednego z oferentów nierzetelnego oświadczenia, tj. czynu kwalifikowanego z art. 297§1 kk a więc przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 
- „Obecnie postępowanie prowadzone jest „w sprawie” - przesłuchiwani są świadkowie i analizowana jest zabezpieczona dokumentacja związana m.in. z przedmiotowym przetargiem” - informuje rzecznika Bydgoskiej Prokuratury.
 
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”