joomla templates top joomla templates template joomla

Nie stosują sie do zasad. 74 miejsca gromadzenia się osób, 31 przypadków przemieszczania niezgodnie z wytycznymi. 106 pouczeń, 34 mandaty. W 17 przypadkach skierowano wnioski do sądu

info: KMP, Toruń włącz . Opublikowano w Toruń wiadomości

Pomimo wielu doniesień medialnych dotyczących szerzącej się pandemii nie wszyscy staramy się dostosowywać do nowych warunków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia. Policjanci za łamanie przepisów dotyczących ograniczeń w przemieszczaniu się osób zmuszeni są do egzekwowania przepisów. Pouczają mieszkańców powiatu a w przypadku lekceważenia aktów prawnych kierują wnioski do właściwych organów.
 
 
Z chwili wejścia nowych rozporządzeń dotyczących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób i pojazdów  policjanci kontrolują mieszkańców Torunia i powiatu  poddanych kwarantannie. W całym powiecie kwarantannie domowej na chwilę obecną poddanych jest ponad 940 osób.
 
 
 
Od 17 marca policjanci sporządzili 42 wystąpienia do Powiatowej Stacji Sanitarno-  Epidemiologicznej informując o osobach rażąco  nie stosujących się do zaleceń kwarantanny. Należy zaznaczyć,  że wśród tych wystąpień  są cztery osoby, które przynajmniej dwukrotnie  naruszyły zasady kwarantanny tj. policjanci kontrolujący ich adres nie zastali ich w miejscu, gdzie powinni przebywać. We wszystkich tych przypadkach policjanci prowadza również postępowania o naruszenie przepisu z art. 116 Kodeksu Wykroczeń i w każdym takim przypadku sprawa trafi do sądu.
 
Od  1 kwietnia policjanci z naszego powiatu ujawnili 74 miejsca gromadzenia się osób i 31 przypadków przemieszczania się osób niezgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu. W 106 przypadkach interwencje te zakończyły się pouczeniami, dla 34 osoby ukarano  mandatem karnym  a w 17 przypadkach policjanci skierują wnioski  do sądu.