joomla templates top joomla templates template joomla

Kolejna duża inwestycja w Toruniu, nowoczesne centrum badawczo naukowe. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej

info: torun.pl włącz . Opublikowano w Toruń wiadomości

 
1 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które powstaje obok Fundacji Ducha. Z nowoczesnego obiektu studenci będą mogli korzystać pod koniec 2021 r.
 
Budynek stanie na działce przy Szosie Bydgoskiej, przekazanej Uniwersytetowi przez Gminę Miasta Toruń. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przyjęta została w kwietniu 2018 r.
 
- Jesteśmy dumni z dokonań Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który znajduje się w prestiżowej dziesiątce instytutów badawczych w Polsce. Jest naszą chlubą, dlatego decyzja o przekazaniu terenu dla Centrum Medycyny Weterynaryjnej została podjęta z wielkim optymizmem – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Będzie to kolejny obiekt, który poszerzy paletę toruńskiego kształcenia, a co nawet ważniejsze, prac badawczych. W szczególności dzisiaj zdajemy sobie sprawę, jak istotny jest postęp w nauce czy znajdowanie nowych rozwiązań. Wierzę, że badania związane z przygotowywaniem zwierząt do obecności w środowisku naturalnym będą tutaj znakomicie realizowane.
 
 
Centrum będzie służyło zajęciom dydaktycznym i praktycznym oraz badaniom naukowym, znajdzie się w nim także klinika dla zwierząt świadcząca usługi zewnętrzne. W podziemiu zbudowana zostanie część kliniczna dla trzody chlewnej, szatnia główna oraz parking podziemny. Na parterze zaplanowano część kliniczną dla koni i bydła rogatego, izbę przyjęć i poczekalnię dla właścicieli zwierząt. Na I piętrze działać będzie klinika dla zwierząt małych z 4 salami operacyjnymi. Pomieszczenia dydaktyczne, sale seminaryjne, aula oraz pomieszczenia dla pracowników naukowych i administracji umieszczone będą na II piętrze. Na dachu zaprojektowano otwarty taras widokowy. Przed budynkiem powstanie 47 miejsc parkingowych, a kolejnych 18 znajdzie się w parkingu podziemnym.
 
- Jeszcze cztery lata temu nikt nie myślał, że w Toruniu może powstać weterynaria, a dziś wmurowujemy akt erekcyjny pod budowę najnowocześniejszego budynku tego typu w Polsce – wspominał podczas uroczystości rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn.
 
 
Na studia weterynaryjne zapisać się można w Toruniu już od trzech lat. Jednostką prowadzącą kształcenie jest Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej powołane w grudniu 2017 r., w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powołanie Centrum wpisuje się w strategię porozumienia o współpracy podpisanego przez publiczne uczelnie regionu we wrześniu 2017 r.
 
- Filozofia ustawy, nad którą pracowaliśmy wspólnie przez 4 lata, była taka, aby szukać tego co łączy potencjały. Żeby polskie uczelnie, polskie ośrodki naukowe nie konkurowały ze sobą w złym tego słowa znaczeniu. Żeby szukały takich przestrzeni, w których potencjał intelektualny, naukowy, a także dydaktyczny może lepiej służyć studentom, lepiej służyć całemu społeczeństwu i rozwojowi nauki. Tak się dzieje tutaj w Toruniu – współpraca tych trzech uczelni jest dla mnie rozwiązaniem modelowym – powiedział były Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
 
Akt erekcyjny pod budowę Centrum podpisany został przez: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Annę Budzanowską, JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz Dyrektora Zarządzającego Strabag Sp. z o.o Dariusza Kolasę. Przed jego wmurowaniem rektor UMK ogłosił uzyskanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika statusu pełnego partnera w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE).
 
 
- Otrzymaliśmy wczoraj informację, że Komisja Europejska włączyła nasz uniwersytet jako szósty do YUFE - Uniwersytetu Europejskiego, który został najwyżej oceniony – na 100 punktów uzyskał 98. Tym samym mogę z dumą powiedzieć, że po tym kiedy staliśmy się jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce, dzisiaj stajemy się europejskim uniwersytetem badawczym!
 
Uroczystość zakończyła się toastem wzniesionym przez rektora UMK oraz poczęstunkiem na terenie budowy.