joomla templates top joomla templates template joomla

W trakcie zgromadzenia w Toruniu jedna osoba miała zaświadczenie zwalniające z obowiązku zakrywania ust i nosa. Wobec 57 osób sporządzono wnioski o ukaranie

info: Policja, Toruń włącz . Opublikowano w Toruń wiadomości

 
Od soboty cały kraj znalazł się w „żółtej strefie”. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców regionu.
 
Od 10 października na terenie Polski obowiązują nowe przepisy związane z pandemią COVID-19. W całym kraju wprowadzono między innymi nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W związku z rosnącą falą zakażeń nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba, która nie zasłania ust i nosa, musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu albo odkryciu ust lub nosa.
 
 
Policjanci mogą weryfikować autentyczność dokumentu u jego wystawcy, jeżeli będą mieli podejrzenie, że może być podrobiony. Podrobienie jak i posłużenie się fałszywym zaświadczeniem jest z przestępstwem poświadczenia nieprawdy określonym w art. 270 kk i takiej osobie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.
 
 
Od indywidualnej oceny interweniującego policjanta zależy, czy dana osoba zostanie ukarana mandatem albo pouczona, bądź zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu lub sporządzona informacja do inspektora sanitarnego. To policjant i służby sanitarne podejmują indywidualnie decyzje, co do ewentualnych konsekwencji, ale w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy na każde naruszanie obowiązujących przepisów.
 
Toruńscy policjanci sprawdzają czy mieszkańcy dostosowują się do zaleceń i obostrzeń. Funkcjonariusze patrolujący ulice sprawdzają jak mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Policjantów można spotkać na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej, targowiskach i galeriach handlowych. Są przede wszystkim tam, gdzie może być w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.
 
 
Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa i częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.
 
W sobotę w Toruniu odbyło się zgromadzenie. Policjanci interweniowali wobec 57 osób wobec których będą sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Wśród legitymowanych była jedna osoba, które miała zaświadczenie lekarskie zwalniające z obowiązku niezakrywania ust i nosa.