joomla templates top joomla templates template joomla

Nauczyciele po mianowaniu

um.torun.pl włącz . Opublikowano w Toruń wiadomości

alt74 toruńskich nauczycieli otrzymało z rąk prezydenta Torunia i przewodniczącego Rady Miasta akty nadania stopnia awansu zawodowego. Uroczystość odbyła się 24 września 2010 r. auli Młodzieżowego Domu Kultury. 10 uczniów otrzymało stypendium od miasta.

Do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przystąpiło w tym roku 75 pedagogów, 74 osoby uzyskały wynik pozytywny.

Egzamin poprzedzony jest stażem trwającym 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie nauczyciel współpracuje z opiekunem stażu, doskonali swoje umiejętności i kompletuje dokumentację. Po zakończeniu stażu pedagog składa dyrektorowi placówki oświatowej sprawozdanie, na podstawie którego przełożony wystawia opinię na temat dorobku zawodowego. Procedurę awansu wieńczy egzamin przed komisją powołaną na wniosek nauczyciela przez Prezydenta Miasta Torunia.

W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia pełniący funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego gwarantuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie o 284 zł.

Stypendia dla zdolnych, ale niezamożnych uczniów są przyznawane przez samorząd od 2004 r. Warunkiem ich otrzymania jest średnia co najmniej 4.0 i aktywność społeczna ucznia, działaność w szkolnych kołach i organizacjach. W tym roku stypendium otrzymywać będzie 10 uczniów - miesięcznie jest to 400 zł.

Uroczystość w auli Młodzieżowego Domu Kultury uświetnił występ orkiestry dętej Zespołu Szkół Samochodowych.