joomla templates top joomla templates template joomla

Z prac Zarządu

powiattorunski.pl; Iwona Piotrowska włącz . Opublikowano w Toruń powiatowe

altKolejne w miesiącu sierpniu posiedzenie Zarządu Powiatu Toruńskiego odbyło się we wtorek, 24 sierpnia. Spośród licznych tematów znajdujących się w porządku obrad było m.in. omówienie protokołu kontroli projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”.

Była to kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski. Swoim zasięgiem obejmowała proces rekrutacji nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół na szkolenia, podjęte przez partnerów regulaminy, zatrudnienie personelu do obsługi projektu oraz całą sferę finansową, w tym wnioski o płatność. Wynik kontroli był pozytywny, mimo stwierdzonych drobnych uchybień tj. np. brak logotypów unijnych na dokumentach projektowych. Należy podkreślić, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości co do finansów projektu. Ponadto Zarząd Powiatu, jako właściciel nieruchomości, wyraził zgodę na rozbiórkę budynku chlewni przy Pałacu w Gronowie. Była to decyzja potrzebna do wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej na rozbiórkę obiektu. Na chwilę obecną budynek zagraża zdrowiu i życiu ludzi.

Omówiono również protokół kontroli zarządczej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w sprawach organizacyjnych. Kwestie finansowe pozostały bez uwag. W drodze uchwały Zarząd Powiat wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej w Osieku, gm. Obrowo. Nieruchomość znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, oddział w Osieku – Środowiskowy Dom Samopomocy. Na zakończenie Zarząd Powiatu dokonał analizy kondycji finansowej pod kątem możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.